I kraft af sin beliggenhed op til motorvej E20, afkørsel 35, ligger Kærup Erhvervspark optimalt for virksomheder med stor distribution, f.eks.:
TPL-operatører, lagerhoteller, postordrefirmaer, centrallagre, reservedelslagre, frugt- og grøntlagre, køle- og fryselagre, flytte- og opmagasineringsfirmaer, e-handelsfirmaer, engrosvirksomheder, reklame- og tryksagsdistributører, vognmænd og transportører, kurérfirmaer, etc.

Højlager kan opføres i en højde op til 15 m.
Øvrige bygninger: op til 12 m.
Grundstørrelser: fra 5000 m2 og opefter.
Bebyggelsesprocent: 50.
Lokalplan nr. 110.