I området ved Kærup Gods kan virksomheder med ønske om repræsentativ beliggenhed etablere:
Kontor, administration og servicevirksomhed

Grundstørrelser: fra 2500 m2.
Bebyggelsesprocent: 50.
Lokalplan nr. 172.