http://www.ringsted.dk/

Miljø

Vand
Kærup Erhvervspark og omegn fremtræder som et meget grønt og indbydende område takket være de omfattende skovrejsningsprojekter, der er gennemført på Kærup Gods' arealer. Ud over det gode synsindtryk fungerer skovrejsningen også som beskyttelse af vandinteresser i området.

Affald
Ringsted Kommune har fastsat en række regler for, hvordan erhvervsaffald skal håndteres. Disse er beskrevet i regulativ for erhvervsaffald.

Spørgsmål om affaldshåndtering besvares af Miljøsektionen, Teknisk Forvaltning, tlf. 57 67 20 50, eller på Ringsted Kommunes hjemmeside.

Støj
Støjniveauet inden for området må ikke overstige en vejledende grænseværdi på 60 dB(A).